Міжнародний інтелектуальний марафон


«НЕМАЄ ДРУГА ПОНАД МУДРІСТЬ»

Про проект

Міжнародний інтелектуальний марафон «Немає друга понад мудрість» (І.Франко)  проект Національного університету «Острозька академія», організований до 440-річчя першого вищого навчального закладу України та Східної Європи – Острозької слов’яно-греко-латинської академії.

У 2016 році відповідно до Постанови Верховної Ради України від 2 лютого 2016 року № 971-VIII цей ювілей відзначають на державному рівні.

Острозька академія ХVІ-ХVІІ ст. відома як «перше огнище нової освіти, нового шкільництва, нового духовного життя»
(М. Грушевський).

Вона «…одна блискучою зорею ясно світила на всю Україну!…якраз тоді, коли була найбільше потрібна. І в цьому її віковічна слава!»
(І. Огієнко).

Історична спадщина Острозької академії як осередку духовності, джерела мудрості повинна бути поцінована в незалежній Українській державі.

У період з 1 березня до 1 серпня 2016 року всі, хто бажає, можуть залишити на інтернет-сторінці проекту власний мудрий вислів для наступного покоління. Одна людина може запропонувати один вислів, обмежений 440 знаками.

Після модерування вислів потрапляє у список для голосування.

На інтернет-сторінці не будуть висвітлені висловлювання, що містять неетичні вирази, спонукають до релігійної, громадянської чи етнічної ворожнечі.

Вислови, що набирають найбільшу кількість голосів, потрапляють у список-440 висловів. Зі списку-440 найбільш рейтингові висловлювання будуть відібрані до переліку ТОП-25 премудростей (число 25 символізує ювілей української незалежності).

Список-440 мудрих висловів буде видано окремою книгою, а ТОП-25 премудростей викарбують на в`їзній Тріумфальній арці Національного університету «Острозька академія».

Хочете назавжди увійти в історію відродженої Острозької академії? Тоді сміливо беріть участь у проекті!

 

 

The international intellectual marathon titled “No greater friend than wisdom” (Ivan Franko) is a project of the National University of Ostroh Academy organized for commemorating the 440th anniversary of the first higher educational institution of Ukraine and the Eastern Europe – Ostroh Slavonic-Greek-Latin Academy.

According to the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine #971-VIII dated February 2, 2016 this jubilee will be celebrated at the national level.

Ostroh Academy of XVI-XVII centuries is known as “the first bonfire of new education, new schooling, new spiritual life” (Mykhailo Hrushevskyi). It “…as one brilliant star was brightly shining all over Ukraine! Just when it was most needed. And this is its eternal glory!” (Ivan Ohienko). The historical legacy of Ostroh Academy as a heart of spirituality and source of wisdom must be appreciated in the independent Ukrainian state.

During the period from March to September everybody can add on the internet-page their own “wise statement” for the next generation. One person can offer one aphorism of a maximum length of 440 characters. The aphorism will be entered to the voting list after moderation.

All the statements containing unethical expressions and/or inducing a religious, ethnic or civil strife will not be placed at the internet-site.

The aphorisms with the highest number of votes will get to the list of top 440-aphorisms. The most rated statements from the 440-list will be selected for the list of TOP-25 wisdoms (number 25 symbolizes the anniversary of Ukrainian independence).

The list of 440 wise aphorisms will be printed in a separate book, and TOP-25 wisdoms will be engraved on the entrance Triumphal Arch of the National University of Ostroh Academy.

Would you like to leave your mark in the history of the revived Ostroh Academy for all future time? Then you are welcome to take part in the project!

Залишити відповідь

Scroll Up